Total €conomy

De Total €conomy filosofie van PIC is erop gericht om een maximaal eindresultaat te behalen bij de aflevering van het eindproduct, het vleesvarken.

Om het maximale eindresultaat te bereiken, ontwikkelt PIC producten en kennis waarmee de varkenshouder de kosten van de productie zo laag mogelijk kan houden en die zorgen voor een maximale opbrengst van het vleesvarken. Een van de belangrijkste pijlers hierbij is hoge gezondheid.

Dit betekent automatisch dat PIC niet kiest voor het maximaliseren van het aantal geboren biggen per zeug. PIC kiest voor het maximaliseren van het aantal gezonde, sterke en vitale biggen met de juiste eigenschappen om als vleesvarken het beste rendement op te leveren. Daarmee kiest PIC voor een beleid waarmee de vermeerderaar biggen kan produceren die goed presteren en makkelijker af te zetten zijn.

De varkenshouderij in Nederland heeft van oudsher nog altijd een sterke focus op het produceren van zoveel mogelijk biggen per zeug. Deze biggen presteren duidelijk minder bij het afmesten. PIC beschouwt het als haar missie om de varkenshouderij beter bekend te maken met de voordelen van een focus op Total €conomy.

Één van de belangrijkste speerpunten van Total €conomy is gezondheid. PIC-NL werkt alleen met dieren die voor 100% voldoen aan onze strenge gezondheidseisen. We zijn ons er van bewust dat gezondheid op alle fronten veel oplevert en het zal de komende jaren één van belangrijkste richtlijnen zijn van de veranderingen in de Nederlandse varkenshouderij.

PIC-NL richt zich met het fokkerijbeleid op diergezondheid en gezonde bedrijfsresultaten. Om efficiënt biggen en vleesvarkens te produceren is een goede gezondheid van de dieren een belangrijke voorwaarde. PIC is als fokkerijorganisatie in Nederland zonder enige twijfel leidend op het gebied van gezonde productie.

Waaruit blijkt dit:

  • Al sinds 2001 productie van High Health SPF sperma via KI locaties in Nederland.
  • Continu de beschikbaarheid van grote hoeveelheden High Health gelten voor het ten alle tijden kunnen bevolken van bedrijven die met een hoge gezondheid willen starten. Meer dan 75.000 subfokzeugen in Europa met een bekende hoge gezondheidsstatus.
  • Service producten ter ondersteuning van gezondheids management bij de varkenshouder op zijn bedrijf.
  • Grote beschikbaarheid van fok- en eindberen met een hoge gezondheid.
  • Meer dan 50% marktaandeel in het marktsegment dat werkt met een hogere gezondheid.
  • Vanaf de start van PIC in 1962 heeft de organisatie een gezondheidsprogramma voor al haar kern- en subfokbedrijven en KI bedrijven gebruikt om de gezondheidstatus continu in beeld te hebben.