Ervaringen met PIC

PIC biedt varkenshouders een significant beter eindresultaat door te focussen op hoge gezondheid, lage kosten en hoge opbrengsten. Door efficiënte groei, lage uitval en excellente vleeskwaliteit wordt dit bereikt. Dit geeft goede ervaringen en daarmee tevreden varkenshouders.

Wie kan dit echter beter vertellen dan de ondernemer en medewerker zelf?

Paul van der Velden, varkenshouder in Vorstenbosch en Bart Janink, medewerker op varkensbedrijf Eeltink, zijn gevraagd om hun persoonlijke mening te geven over hun ervaringen met PIC.

Paul van der Velden heeft een vermeerderingsbedrijf in Vorstenbosch. Het bedrijf is leeg gedraaid en in 2011 met SPF fokgelten van PIC weer opgestart. Momenteel worden er 1550 Camborough fokzeugen gehouden met speenbiggen verkoop. Alle speenbiggen worden middels het concept van Elite Varkens afgezet in Duitsland. Daarvoor wordt de PIC 426 als eindbeer ingezet. Als grote voordelen worden de robuustheid, scherpe voederconversie en goede moedereigenschappen van de zeug genoemd. De biggen zijn vitaal en er is weinig uitval, ze brengen euro’s meer op dan een vergelijkbare big.

Bekijk hieronder de ervaring van Paul van der Velden, varkenshouder in Vorstenbosch:

 

Bart Jannink is medewerker op varkensbedrijf Eeltink, Ambt Delden. Varkensbedrijf Eeltink is een gesloten bedrijf met 460 zeugen en 4600 vleesvarkensplaatsen. Twee jaar geleden was het bedrijf op zoek naar verbeteringen. Meerdere eindberen van diverse fokkerijorganisaties zijn destijds getest. Uiteindelijk is voor de PIC 408 gekozen omdat deze op basis van groei en voederconversie als beste naar voren kwam. In het kraamhok valt de goede big vitaliteit, lage uitval en goede gezondheid op. Bij de vleesvarkens worden de goede gezondheid, groot vreetvermogen, hoge groei en scherpe voederconversie als pluspunten genoemd.

Bekijk hieronder de ervaring van Bart Jannink, medewerker op varkensbedrijf Eeltink: